Fremtiden skapes nå. Raskere og grønnere. Teknokogi og folk gjør det meste mulig. Hvis vi tenker kreativt. Sammen.

På konferansen feirer vi skaperkraften. Her samler vi viktige stemmer innen nyskaping og setter søkelyset på fremtidens muligheter og hvordan vi kan gripe dem. Konferansen er for ledere, ansatte, gründere, teknologer, skapere, innovatører, studenter og alle som ønsker å bli inspirert!

> Fredag 10. Mars 2023 [Konferansen]

08:30-09:00
Registrering
09:00-11.30
Første foredragsdel
Talere
11:30-12:30
Lunsj
12.30-15.00
Andre foredragsdel
Talere